Nieuws

Nieuwe weegrichtlijnen zeecontainers

Vanaf 1 juli 2016

 

De International Maritime Organization (IMO) heeft een wijziging aangebracht in het SOLAS-verdrag (Safety of Life at Sea). Per 1 juli 2016 zijn nieuwe regels van toepassing voor het vaststellen van het brutogewicht dat in een container geladen wordt.

Ter bevordering van de veiligheid van schepen, lading, mensen etc. dient vanaf 1 juli 2016 het geverifieerde brutogewicht (VGM – Verified Gross Mass) vastgesteld te worden door de ‘shipper’ (afzender).

Voor het bepalen van de VGM zijn twee manieren vastgelegd:

  1. 1. Het wegen van de container, op een gekalibreerde en        
  2.     gecertificeerde weegschaal.
  3. 2. Het berekenen van de VGM door het gewicht van lading,
  4.     verpakkingsmateriaal, stuwagemateriaal en leeg containergewicht
  5.     (tare weight container) bij elkaar op te tellen. Ook hier dienen de
  6.     gewichten van de individuele pakstukken vastgesteld te zijn door te
  7.     wegen met gekalibreerde en gecertificeerde weegschalen.

Wie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de VGM?
De ‘shipper’ genoemd op de ocean bill of lading of de sea waybill is hiervoor verantwoordelijk. Wij verwachten dat u de VGM (zowel voor stukgoedzendingen als volle containers) opgeeft, zodat wij de carriers dienovereenkomstig kunnen informeren.

Voor het aanleveren van de VGM is geen standaardformat voorgeschreven, wij overwegen hiervoor een standaardformulier te ontwikkelen. De wijze waarop u de VGM communiceert, dient in ieder geval duidelijk herkenbaar te zijn als behorende bij de verscheping/container en dient voorzien te zijn van een handtekening van een door het bedrijf gemachtigde werknemer.

Wat kunnen de gevolgen zijn van niet-tijdig communiceren van het (juiste) gewicht? 
De rederij zal zonder VGM uw container niet aan boord van het schip laden. Hier kunnen de nodige kosten uit voortvloeien. Verder kunt u een sanctie opgelegd krijgen, die niet alleen van financiële doch ook van operationele, commerciële en/of bestuurlijke aard kan zijn.
Ingevolge de van toepassing zijnde condities (bijv. Fenex en Holland Freight Bridge/Atlas Bill of Lading Terms & Conditions) zullen wij alle sancties, kosten e.d. verleggen naar de partij die de VGM aan ons gecommuniceerd heeft.

Alhoewel de nieuwe richtlijn per 1 juli 2016 van kracht wordt is er nog veel onduidelijk. Zo zijn er o.a. nog geen tijdslimieten voor het communiceren van de VGM bekend.