Disclaimer EN

Holland Freight Bridge besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid
van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen.
Holland Freight Bridge is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen,
veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het
internet of door technische storingen.

Holland Freight Bridge kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks
(nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd.
Holland Freight Bridge aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar,
al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.
Holland Freight Bridge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende
uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan
Holland Freight Bridge verzonden e-mail berichten.